Pozvánka do Duchcova

Autor: Srbek Miroslav (mirasr@seznam.cz), Téma: Krušnohorská liga
Vydáno dne 26. 05. 2005 (3597 přečtení)
     Sbor dobrovolných hasičů Duchcov (okres Teplice) letos slaví 80 let od svého založení a při té příležitosti Vás všechny zve na oslavy, které proběhnou ve dnech 10.6.-12.6.2005 a jejichž součástí bude i soutěž Krušnohorské ligy 2005 a Memoriál R.Boudy v sobotu 11.6.2005.

Program soutěžního dne 11.6.2005 (sobota): (časy jsou jen orientační)

do 9:30 hod - příjezd a prezentace!!!
      9:45 hod - nástup družstev
    10:00 hod - zahájení soutěže Krušnohorské ligy
                         1.kategorie muži
                         2.kategorie ženy
    13:00 hod - vyhlášení soutěže Krushohorské ligy
    14:00 hod - zahájení \"Memoriálu R.Boudy\"
                          kategorie muži / smíšená družstva
    16:30 hod - ukončení

Uzávěrka přihlášek: 9.6.2005
Místo konání: sportovní areál Bažantnice
Přihlášky na adresu:
SDH Duchcov
Havířská 32
419 01 Duchcov
tel: 417 835 433
      723 970 249 - Petr Delsart

Podmínky a pravidla:

Krušnohorská liga:

viz Pravidla na http://kl.unas.cz

Memoriál R.Boudy: (soutěž není samostatně pojištěna !!!)

Startovné: 100,-- Kč / družstvo - za SDH může soutěžit jen jedno družstvo !!!
Kategorie: 7-členná družstva mužů, smíšená družstva
Disciplína: Pořadovka + požární útok s překážkami dle následujících propozic.
Tech. podmínky: Stříkačka PS-8, PS-12 s funkčními klouby a klapkou, 2 savice 2,5 m nebo 4 savice 1,6 m se šroubením, sací koš, 2 hadice B, 4 hadice C, 1 libovolný rozdělovač, 2 proudnice C. Hadice dle pravidel KL.
Výstroj soutěžících: pracovní stejnokroj, obuv pracovní, těžký opasek bez sekyry a karabiny, ochranná přilba. (Opasky zapůjčí pořadatel). Žena ve smíšeném družstvu může mít sportovní obuv a lehký opasek.
Povrch dráhy: travnatý, kolem základny asfalt
Měření: elektronické tlakové terče
Protesty: 5 minut po skončení útoku

Provedení disciplíny:

1. Družstvo na pokyn startéra si připraví základnu nastoupí na pořadovku. Velitel družstva se zahlásí rozhodčímu. Rozhodčí velí \"Pozor! Vpravo vbok! Čelem vzad! Vlevo vbok! Rozchod!\" Jedna chyba = 5 trest.vteřin

2. Družstvo se postaví na start, stříkačka není nastartovaná.

3. ŠATNA - je první stanoviště, kde se každý člen ustrojí opaskem a přilbou. Šatna se opouští až po ustrojení celého družstva. Opuštění šatny před ustrojením = 5 trest. vteřin

4. STŮL - zde každý člen přenáší 1 půllitr plný vody z bodu A do bodu B. Za každý vylitý půllitr pod rysku = 5 trest. vteřin.

5. NEMOCNICE - přenesení dvou zraněných na lehátkách do nemocnice. V nemocnici čeká zraněné lék - půllitr piva. Osoby mladší 18 let - půllitr limonády! Ženy - pivo, limo nebo extra velký panák. Družstvo může pokračovat až dopijí oba nemocní.

6. LANO - musí se přeručkovat, při kontaktu se zemí se disciplina opakuje. Tato disciplina se zdolává samostatně. Pomoc není přípustná.

7. LAVICE - členové družstva zdolají překážku. Špatně zdolaná překážka se opakuje.

8. MOTÁNÍ HADIC - 7 ks hadic \"C\" se smotá a položí na určené místo - každý člen smotá 1 hadici.

9. TUNEL - každý člen družstva musí prolézt tunelem.

10. POŽÁRNÍ ÚTOK - základna - přívodní vedení se provádí libovolným způsobem. Dopravní vedení, hadice se rozhazují v místě předpokládaného spojení, hadice jsou v kotoučích.

Součástí oslav je také pro veřejnost otevřena od 10.6. do 12.6.2005 v Hasičské zbrojnici v Duchcově síň tradic a možnost prohlídky stanice HZS a techniky. Po celý den 11.6.2005 se uskuteční v areálu Bažantnice výstava současné a historické techniky a od 20:00 hodin se koná v Domě kultury v Duchcově Hasičský zábavný večer s kulturním programem, kde bude k poslechu a tanci hrát kapela BLUE CAFE z Terezína. Vstupné činí 100,-- Kč na osobu.