Velká cena v Paršovicích nabídla sportovní výkony i emotivní projevy

Autor: Jan Skopalík (jan.skopalik@seznam.cz), Téma: Velká cena OSH Přerov
Vydáno dne 11. 08. 2006 (5191 přečtení)
V neděli 9. července se uskutečnil další ze závodů Velké ceny v požárním útoku. Proti předcházejícím závodům VC rozšířilo naše řady i několik družstev z okolních okresů. Startovní pole tak čítalo pěkných 23 družstev mužů a 10 družstev žen.

Po krátkém uvítání domácími pořadateli se dostali ke slovu také rozhodčí s nezbytnými pokyny.

Pak přišla na řadu soutěžící družstva. Startovní číslo 1 si vybral Jindřichov, který nasadil laťku na 24,94 sekund.

Po něm zkusilo štěstí družstvo Radkovy Lhoty B. Při jejich útoku však došlo k selhání časomíry.

K této nepříjemnosti došlo i při následujícím útoku Černotína. Vážnost situace nejlépe dokumentuje obětavý běh pana rozhodčího Prokeše.

Naštěstí mají ve Valšovicích nejen šikovné hasiče, ale i zručné opraváře.

Valšovice nedlouho po zprovoznění poškozeného terče zaútočily na čelní příčky s časem 18,99 s.

O chvíli později předvedly Milotice ještě rychlejší útok - 18,87 s.

Dalších pár setinek ubral Horní Újezd - 18,78 s.

Útok na hraně přípustnosti předvedly Výkleky. Létající koberec pomohl k pěknému času 19,03 s.

Forma vítěze okresního kola Špiček jde v poslední době nahoru. Na jeho útok s dosaženým časem 20,52 s. se pěkně koukalo.

Dalším suveréním výkonem se prezentoval druhý postupující na kraj - Olšovec, který dosáhl opět vynikajícího výsledku 18,59 sekund.

Levý proud z Troubek byl natolik vyděšený z kolegy na proudu, až mu z toho psychického vypětí vypadla proudnice z ruky.

Ve skutečnosti to totiž nebyl kolega, ale kolegyně.

V závěru startovního pole předvedly svůj um také sbory sídlící za hranicemi okresu Přerov. Kromě Vítonic (KM), které soutěžili již na začátku soutěže, to byli hasiči z Podhradní Lhoty (KM) - 40,08, Lešné (VS) - 27,22, Rychlova (KM) - 20,29 a z Moravského Berounu (OL) - 21,19 s.

Muži z Radkovy Lhoty A časem 19,32 obsadili celkové 6. místo.

Komorní atmosféru soutěže se rozhodly narušit děvčata z Opatovic. Poctivě začaly roztleskávat všechna družstva a pokračovaly tak až do doby jejich vlastního startu.

Mužům z Opatovic to dopomohlo k výsledku 21,38 s.

Paršovice uzavřely svým pokusem kategorii mužů. Nervozita na domácí lehce dolehla a košař ztratil kontrolu nad svým nářadím.

Před kategorií žen se začal ozývat nepříjemný vítr.

Domácí děvčata dokončila útok jen s velkými problémy.

Naopak vichr z hor předvedly holky z Radkovy Lhoty - 19,73 s.

Roztleskávačky z Opatovic vyburcovaly své rivalky z Hlinska k nelepšímu letošnímu výkonu - 19,04 s.

Nedařilo se Miloticím. Rozpojená béčka a následující zásah trenéra chránícího požární stříkačku před poškozením znamenal diskvalifikaci.

Holky z Černotína měly štěstí v neštěstí. Destrukce hadice C byla načasována těsně po sestříknutí terče.

Nezapojená hadice B na rozdělovač si pohrála s nervovou soustavou žen z Jindřichova.

Když se postavily na start Opatovice, dostalo se jim stejné podpory publika, jakou ony dopřávaly ostatním družstvům měrou vrchovatou. Jejich útok byl velice pěkný a čas 19,51 s. znamenal průběžné druhé místo.

Po nich se ale na start postavily holky z Loukova (KM). Ticho, kdy by bylo slyšet i upadnutí špendlíku na zem, dávalo tušit, že jde jen o klid před bouří. Po dokončení útoku a oznámení výsledného času 18,72 sekund propadla děvčata z Loukova nádherné euforii.

Do pořadí na předních příčkách nepromluvilo až ani Podhoří 21,27 s. s Býškovicemi 22,87 s.

Na závěrečném vyhlášení panovala výborná nálada. Mimo tradičního ohodnocení pro nejlepší se dostalo i na cenu útěchy.