VCÚ - Obhajoba vítězství se zdařila !!!

Autor: Tomáš Valda (tomas.valda@kuncice.eu), Téma: VC Ústeckoorlicka
Vydáno dne 22. 09. 2008 (2503 přečtení)
Poslední soutěž sezóny, která se již podruhé konala v Nekoři, je velmi oblíbená mezi soutěžícími. Letos se konala v sobotu 20. 9. 2008. Na louku, která slouží, jako hasičské cvičiště se sjelo 19 družstev mužů a 11 družstev žen. Trať byla vyměřena mužům na 3 hadice B a ženám na 2 B s nástřikovými terči. Nástřikové terče i zde prověřily kvalitu proudařů v obou kategoriích. Soutěž se již od samého začátku nesla v duchu oslav.

Úvodní nástup soutěžních družstev se malinko zdržel, jelikož se čekalo na návštěvu ze samého vedení Pardubického kraje a to na vícehejtmana Ing. Romana Línka, který soutěž slavnostně zahájil. Po jeho zahájení se rozběhly poslední pokusy mužů VCÚ v tomto roce. Rozsvítit nástřikové terče nebylo jednoduché, jelikož byly nepříliš dobré povětrnostní podmínky. Nejlépe se podařilo počasí pokořit družstvu mužů z Letohradu – Kunčic B, kteří dokončili pokus v čase 24,44 s. Tento čas se ani při nejmenším však neblížil času rekordnímu. Druhým dosaženým časem se mohli pochlubit muži z Letohradu, kteří dosáhli času jen o pár setinek horšího a to 24,50 s. Třetí skončili překvapivě muži z Dolního Třešňovce 24,59 s. O atrakci se v podobě svého útoku postarali již jasní vítězové VCÚ muži z Bystřece A. Své role v družstvu si vyměnil „ zadek s předkem“ a tak jsme mohli být svědky útoku takzvaně naruby. S časem 31,89 s skončili sice na nebodovaném místě, ohrozit jejich celkové vítězství to však již nemohlo.

  Ženské pokusy slibovaly o trochu větší napětí, jelikož prvenství ve Velké ceně u žen nebylo tak zcela jednoznačné jako u mužů. O první místo se bojovalo mezi ženami z České Rybné a Dolního Třešňovce. Lepší formu však prokázala děvčata z České Rybné, která nastříkala terče za 23,01 s a obsadila první příčku. Bohužel ženám z Dolního Třešňovce se pokus nezdařil a skončily na nebodované pozici. Druhého času dosáhlo družstvo z Letohradu 24,83 s. Třetí skončily Hornotřešňovačky 25,15s. Po pauze proběhlo emotivní vyhlášení výsledků nejen Nekořské soutěže, ale celého seriálu VCÚ 2008. Ovace při ohlášení vítězů, ale i dalších umístění byly velice bouřlivé. Oslavy pokračovaly až do pozdních večerních hodin. Někteří slavili výborná umístění, jiní třeba už jen to, že se alespoň dokázali dát dohromady a seriál odjezdili. Teď už jen zbývá v dlouhé zimní pauze mezi letošním a příštím ročníkem ladit formu, aby příští boje nebyly tolik jednoznačné.
 

Autor článku: Tomáš Franz

Foto: vojty.rajce.idnes.cz/VCU_Nekor_20.9._2008/

          vojty.rajce.idnes.cz/Vyhlaseni_VCU_2008/