Upřesnění k soutěži Český Krumlov 3.10.2009

Autor: Petr Klimeš (petr.klimes@jchl.cz), Téma: Jihočeská has. liga
Vydáno dne 14. 09. 2009 (4608 přečtení)
Za účasti člena Rady JČHL Martina Svitáka proběhlo jednání se zástupcem SDH Český Krumlov, které pořádá soutěž 3.10.2009 v Českém Krumlově. Soutěž bude zařazena do seriálu Jihočeské hasičské ligy a Okresního poháru v požárním útoku Český Krumlov. Pro oba seriály to bude finále a budou zde i vyhodnoceny.S pořadateli byl domluven průběh soutěže v souladu s "pravidlem o finále JČHL" a aby zároveń neomezoval pořadatele. 

a) Soutěž začne startem prvních družstev v 9:30hod (příjezd družstev a přihlášení k soutěži do 9:10hod, v 9:15hod nástup včetně losování).

b) Muži poběží svůj první pokus na nástřikové terče (terče Č.Krumlov) - tento 1.pokus je rozhodující pro první sadu bodů do JCHL, stanovuje pořadí pro soutěž v Českém Krumlově, rozděluje body pro družstva do okresního poháru.

c) Ženy poběží oba pokusy na sklopky - každý pokus je zvlášť na body do JCHL, lepší pokus stanoví pořadí pro soutěž v Č.Krumlově pro kategorii žen.

d) Po skončení pokusů žen bude dráha přestavena pro muže pro druhé kolo do JCHL, muži poběží na sklopky (tento druhý pokus je rozhodující pro druhou sadu bodů do JCHL pro muže, nemá vliv na pořadí v dané soutěži ani se za něj nepřidělují body do okresního poháru).

e) Soutěž se běží na umělé trávě v rámci sportovního areálu za fotbalovým hřištěm u Gymnázia ( u plovárny) v Českém Krumlově.
Vzhledem k povrchu je ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT TRETRY !!!!!! (povolena je klasická sportovní běžecká obuv a turfy).