Firesport
Firesport
   Firesport soutěže    

  Reklama
/

  Ligy a soutěže
 Břeclavská liga
 Český pohár Velkopopovického Kozla
 Extraliga ČR
 Grand Prix Hodonín
 Hanácká extraliga
 Havlíčkobrodská liga
 JL OPEN liga
 Jihočeská has. liga
 Jizerská liga
 Krušnohorská liga
 Ligy - věže
 MSP
 Pelhřimovská hasičská liga
 Podhostýnská liga
 Prostějovská liga
 SMHL
 Táborská hasičská liga
 Třebíčská liga
 VC Uh. Hradiště
 VC Ústeckoorlicka
 VC Blanenska
 VC OSH Přerov
 Západočeská liga
 Zlínská liga PS

  Hlavní menu
Statistiky
Ankety
Všechny články
Nejčtenější články


  Seznam rubrik
 Břeclavská hasičská liga
 Český pohár
 Extraliga ČR
 Fotografie
 Grand Prix Hodonín
 Hanácká extraliga
 Havlíčkobrodská liga
 Jihlavské liga OPEN v pú
 Jihočeská has. liga
 Jizerská liga
 Kozel - partner Firesportu
 Krušnohorská liga
 Liga ČR ve výstupu na věž
 Moravskoslezský Pohár
 Nezařazené
 Obchod
 Ostatní
 Pelhřimovská hasičská liga
 Podhostýnská hasičská liga
 Pozvánky
 Prostějovská liga
 SMHL
 Táborská hasičská liga
 Třebíčská okresní liga
 VC Uherské Hradiště
 VC Ústeckoorlicka
 Velká cena Blanenska v PÚ
 Velká cena OSH Přerov
 Video
 Západočeská has. liga
 Zlínská liga požárního sportu

  Webmaster

 
 
 O úpravách motorů píše T. Mück - 2. díl  
Autor: Roman - Radíkov  29. 12. 2003
     Druhý díl je věnovám těmto tématům:
1. požadavek na výkon zapalování – volba vhodného typu zapalování a typu zapalovacích svíček
2. volba vhodné velikosti karburátoru.
 


     

      Dnešním příspěvkem bych rád odpověděl na otázky, které mi velmi často kladou zákazníci při odběru motorů.

1) požadavek na výkon zapalování – volba vhodného typu zapalování a typu zapalovacích svíček
2) volba vhodné velikosti karburátoru.

Add. 1) požadavek na výkon zapalování – volba vhodného typu zapalování a typu zapalovacích svíček

      Také na stránkách FIRESPORT je otevřená diskuse na téma vhodný typ zapalovací soustavy. Panuje zde podle mého mínění mylný názor - čím větší výkon na svíčce, tím větší výkon motoru.
      Oproti klasickému zapalování (přerušovač) byly výkonnější zapalovací systémy  (polovodičové, kondenzátorové aj.) vyvíjeny zejména v 80. letech minulého století, tedy v době energetické krize, kdy se intenzivně pracovalo na vývoji motorů s nízkou spotřebou paliva, tzv. chudých motorů. Cílem u benzínových motorů bylo zvládnout spalování tzv. chudých směsí, tedy do motoru je dodáváno méně paliva než by odpovídalo optimálnímu množství k právě do motoru nasátého množství vzduchu. Připomenu, že poměr množství vzduchu a paliva u teoreticky optimální směsi, kdy právě shoří veškeré palivo je 14,7 až 14,8 kg vzduchu na 1 kg paliva – tzv. stechiometrická směs, kdy l = 1,0.
      Pakliže je cílem vývojáře ekonomický motor s minimální spotřebou, pracuje s chudou směsí, tedy l = 1,05 až 1,15. A právě u takovýchto motorů je zásadním problémem zapálení a dokonalé shoření chudé směsi.
      Čtenářům je zřejmé, že toto není náš případ, neboť u sportovních a závodních motorů ve snaze po dosažení maximálních výkonových parametrů pracujeme s míně bohatou směsí a tedy l = 0,82 až 0,90 (do motoru je dodáváno o 10 až 18% více paliva, než by odpovídalo množství nasátého vzduchu).
      Vývojové práce na motorové brzdě fy. TOMMÜ prokázaly, že s klasickým (kontaktním) zapalováním lze dosáhnout stejných výsledků jako např. s bezkontaktním elektronickým zapalováním typu Škoda Favorit.
      Podobných výsledků bylo dosaženo při zkouškách zapalovacích svíček, kdy z mnoha zkoušených typů jedno, dvou, tří, čtyř elektrodových  a svíček s obvodovým jiskřištěm vyšla mezi nejlepšími klasická PAL D14YC (cca za 35,- Kč). Rozdíly mezi jednotlivými typy svíček nebyly veliké (do 3%). Ale POZOR!!! Výše uvedené výsledky předpokládají z pohledu výkonu optimálně osazený (otryskovaný) karburátor.
      Jinými slovy – dalo by se říci, že pokud někomu zabralo výkonnější zapalování, je předpoklad, že má ještě skryté rezervy v osazení karburátoru.

      Co je ale velmi důležité, a o tom v diskuzi FIRESPORT nikdo nemluví, je správný časový okamžik přeskoku jiskry, tzv. předstih zážehu. Optimální okamžik zážehu motoru je daný:
- použitým stupněm komprese,
- tvarem spalovacího prostoru,
- velikostí primárního a sekundárního víru směsi ve válci a spalovacího prostoru,
- rovnoměrností rozdělení paliva do jednotlivých válců,
tedy parametry, které mají rozhodující vliv na rychlost hoření směsi.

      V praxi je toto zajištěno (budeme-li se bavit jen o režimu s max. otevřením škrtících klapek – tzv. plný plyn) odstředivou regulací v rozdělovači.
Pokud mám dobré informace, lze zakoupit celkem tři typy rozdělovačů s rozdílnou křivkou odstředivé regulace. Pro motory upravené fy. TOMMÜ konkrétně bohužel nevyhovuje žádná  z těchto tří, proto je v naší firmě součástí úpravy motoru rovněž úprava křivky odstředivé regulace rozdělovače. Tato je – jak už tomu u závodních motorů bývá – „kratší a tvrdší“.

Add. 2) volba vhodné velikosti karburátoru.

      Velmi často u našich zákazníků slýchávám názor, že čím je karburátor větší (mám tím na mysli velikost difuzérů), tím je lepší. Také na toto téma jsme ve firmě TOMMÜ provedli řadu zkoušek na motorové brzdě s velmi zajímavými a pro mnohé jistě překvapivými výsledky. Abychom si tyto výsledky mohli racionálně vysvětlit, musíme začít s troškou teorie (ostatně ono se to vždy vyplatí, neboť kdo hodně počítá, věnuje výrazně méně času praktickým zkouškám, tzn. dobrá teorie dokáže hodně zlevnit vývojové práce a to nejen na motoru).

      Nejčastěji používanými karburátory u PS 12 jsou karburátory JIKOV s difuzéry o velikosti:
  Æ 21 / Æ 22 – TAZ 1200
  Æ 22 / Æ 24 – TAZ 1430, ŠKODA 130
  Æ 23 / Æ 27 – TATRA T 613.

      V následující tabulce jsou uvedeny teoretické hodnoty průtočných průřezů difuzérů a střední rychlosti v difuzérech u různých velikostí motorů při 4000 otáčkách za minutu. Tyto otáčky, jak mne informovali čerpadláři, jsou horní hranicí pro ještě dobrou účinnost práce čerpadla.

Průtočný průřez [mm2]

726

832

988

Průměry difuzérů

21 / 22

22 / 24

23 / 27

Rychlost v difuzéru motor

[m / s]

1430 ccm

66

57

48

1800 ccm

83

72

61

1900 ccm

88

76

64

      Uvedené střední rychlosti v difuzérech jsou pouze teoretické hodnoty, neboť u spalovacích pístových motorů existuje v sacím a výfukovém traktu tzv. nestacionární proudění, to znamená že jak rychlost tak tlak se v daném místě potrubí s časem mění. Zvládnout  - a třeba si jen představit – toto proudění je teoreticky velmi náročné, proto ho pro podobné úvahy nahrazujeme výpočty stacionárními (rychlost a tlak v daném místě jsou konstantní).
 Pro snazší orientaci v tabulce uvedu, že rychlosti v difuzérech 75 – 80 m/s jsou zcela běžné, navíc to jsou rychlosti, při kterých ještě nedochází ke ztrátám v proudění a současně mají dobrou přípravu směsi. Je známo, že při nízkých rychlostech v difuzérech (to stejné platí pro sací potrubí a sací kanály) dochází ke špatné přípravě směsi:
- kondenzace paliva na stěnách,
-  nerovnoměrné rozdělení paliva do jednotlivých válců
a následkem toho špatnému využití paliva dopraveného do motoru. 

      Výše uvedené teoretické úvahy jsme si již opakovaně ověřili při zkouškách motoru na motorové brzdě fy. TOMMÜ – naposledy prosinec 03, kdy jsme u motoru PS 12 s objemem  1900 ccm nepoužili karburátor Tatra T 613, který si dodal sám zákazník, ve snaze dosáhnout maximální výkonové parametry motoru.

      S těmito karburátory jsme v naší firmě udělali navíc následující zkušenost. Neexistuje univerzální osazení karburátoru (trysky a vzdušníky) pro motor v dané úpravě. S každým takovýmto karburátorem musíme pracovat na motorové brzdě 2 až 3 hodiny, než najdeme jeho optimální osazení.

      Doporučení fy. TOMMÜ je tedy následující: Nemáte-li pro doladění motoru k dispozici motorovou brzdu, použijte karburátor TAZ 1430 (22 / 24), dosáhnete lepších výsledků.

Optimální osazení karburátoru je všeobecně závislé na:
- zdvihovém objemu motoru,
- použité vačce,
- použitém stupni komprese,
- způsobu úpravy hlavy válců – hlavně sacích kanálů,
- načasování vačky, a dalších konstrukčních parametrech.

      Z toho vyplývá, že osazení karburátoru si musí každý tuner přizpůsobit „své“ úpravě motoru.

      Dovoluji si využít tohoto článku k následujícímu sdělení našim zákazníkům. V době od 27. 12. 2003 do 22. 01. 2004 zajišťuje část fy. TOMMÜ servis na automobilové soutěži Paříž-Dakar, prosím proto směrovat dotazy na naší firmu po tomto termínu.

Za firmu TOMMÜ motor tuning
Ing. Tomáš MückSouvisející články:
Mistry ČR družstev pro rok 2008 jsou Chválenice a Počátky (23.09.2008)
Pozvánka na Ójezdské stovkování (21.07.2008)
Rozhovor Milanem Pařilem z Nevcehle (10.02.2008)
Dobrá nebo špatná? (10.02.2008)
Mistrovství ČR v Plzni ozdobeno národním rekordem (21.09.2007)
Krajské kolo v Přerově (13.09.2007)
Krajské kolo v PS Nový Jičín (19.08.2007)
Pozvánka na Ójezdské stovkování (17.07.2007)
Czech Computer tréninkový kemp (12.03.2007)
V Litomyšli se rozhodlo o mistrech ČR v požárním sportu pro rok 2006 (21.09.2006)
Velká cena v časovce do vrchu PRADĚD 2006 (12.07.2006)
Proč petice na podporu požárního sportu? (29.06.2005)
O pohár starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (05.09.2004)
IRON FIREMAN - TFA Olomouc (10.08.2004)
O pohár SDH Nevcehle (09.06.2004)
Fotoreportáž z Pyrosu (21.05.2004)
Pozvánka na extraligu v Trnově (18.05.2004)
Nominace o nejlepší stránky SDH (18.04.2004)
Memoriál Vendulky Fránové (18.04.2004)
Soutěž o nejlepší hasičské stránky (04.03.2004)
Přebor HZS Olomouckého kraje v plavání (03.02.2004)
O úpravách motorů píše T. Mück - 1. díl (30.11.2003)
Rozložení základny - 2. díl (30.11.2003)
Pozvánka na soutěž v Babicích (30.09.2003)
Rozložení základny - 1. díl (22.07.2003)
Laminátový koš oficiálně povolen (02.07.2003)
Mistrovství HZS na raftech (20.06.2003)
IX. ročník Záchranářského kvadriatlonu (12.06.2003)
II.ročník hasičského pětiboje–TELČ 2003 (06.06.2003)
Okrsek nebo okres ? (27.05.2003)
Cyklomaraton MTB Tábor (20.05.2003)

14919 přečtení | Žádné komentáře | Info-mail | Tisk

 
 
  Hledej v článcích
Rozš. hledání

  Reklama
Firesport - vše pro požární sport
Rocková kapela 365


  Diskuze
 VHL Horni Lidec 11.8.2012
 co pro lepší uchycení savice
 Hledáme spolumoderátora soutěže
 Elastické kalhoty
 11. ročník nočnej hasičskej súťaže Mostište -28. júla 22:00


Copyright © 2002 Haka Graphics. Všechna práva vyhrazena.
Žádná z částí webu Firesport nesmí být použita bez souhlasu autorů.
Novinky Extraliga ČR v požárním útoku Ligy požárním útoku Diskuze o požárním sportu a vše s ním související Soutěže, které nespadají do seriálů jednotlivých lig Pozvánky na soutěže Chat pro pokec o požárním sportu Fotografie z hasičských závodů Videa požárních útoků ke stažení Nabídka výrobků pro požární sport Odkazy na ostatní hasičské stránky Sekce, kde jsou příspěvky nezařaditelné do předchozích odkazů