Firesport
Firesport
   Firesport soutěže    

  Ročník 2011
 Výsledky soutěží
 Rozpis soutěží
 Celkové pořadí

  Kalendář soutěží
 KunoviceSoutěž se již konala. 24.4.
 DrslaviceSoutěž se již konala. 29.5.
 MistřiceSoutěž se již konala. 19.6.
 VéskySoutěž se již konala. 26.6.
 ČástkovSoutěž se již konala. 3.7.
 TučapySoutěž se již konala. 17.7.
 KněžpoleSoutěž se již konala. 24.7.
 KošíkySoutěž se již konala. 31.7.
 KunoviceSoutěž se již konala. 14.8.
 Staré MěstoSoutěž se již konala. 28.8.
 SalašSoutěž se již konala. 3.9.

  Jiné ročníky
 Ročník 2010
 Ročník 2009
 Ročník 2008
 Ročník 2007
 Ročník 2006
 Ročník 2005
 Ročník 2004
 Ročník 2003

  Webmaster

 
 
 VC UH 2008 se zmněnama!!!  
Autor: Petr Kropáč  09. 04. 2008
     Blíží se nám jubilejní ročník Velké ceny OSH ČMS UH. Hradiště a to v pořadí již XX.. První soutěž nového ročníku se uskuteční jako tradičně v Kunovicích 4.5.2008 příjezd a prezentace do 12:30hod v 13hod zahájení soutěže, tentokrát je ale soutěž na LETIŠTI V KUNOVICÍCH. Každé družstvo které chce být zařazeno do " VC OSH ČMS UH " musí zaplatit startovné ve výši 250Kč poštovní poukázkou nebo osobně na OSH UH. Hradiště. Uzávěrka přihlášek bude před startem první soutěže VC OSH ČMS UH a to 4.května 2008 - Putovní pohár Kunovic. Uzávěrka kategorie žen bude dne 29.6.2008 na pohárové soutěži v Dolním Němčí, přičemž se budou započítávat výsledky ze všech soutěží zařazených do VC.
 


     
 
 
Letos je do VC OSH ČMS UH zařazeno 13. soutěží, a do konečného pořadí bude započítáno 10.nejlepších umístnění na soutěžích VC. V pravidlech pro rok 2008 nastalo několik drobných zmněn. Okresní družstva jsou stále více vyrovnaná a jen hasiči z Vések se celému soutěžnímu peletonu svými výkony vzdalují. Určitě ale bude zajímavé sledovat souboje celého startovního pole a porovnat okresní výkony i s mimo okresními družstvy.
 
Pravidla " VC OSH ČMS UH "  vycházejí s pravidel požárního sportu a místních ůprav. Hodnocení jednotlívých pohárových souteží se bude provádět následovně : 1.místo = 15budů, 2 = 12b, 3 = 10b, 4 = 8b, 5 = 6b, 6 = 5b, 7 = 4b, 8 = 3b, 9 = 2b, 10 = 1b, 11..... = 0b. V případě docílení stejného času dvou družstev v požárním útoku bude přidělen i stejný počet bodů. Pokud dosáhne několik družstev stejného počtu bodů v konečném součtu rozhodne o jejich pořadí větší počet vyšších umístnění. Všechny závody začínají v 14:00hod kromě prvního závodu který má start v 13:00hod. A teď už něco málo z citace pravidel.
 • " VC OSH ČMS UH " je organizována pro všechna družstva mužů SDH ČMS okresu Uh. Hradiště. Soutěž bude rozšířena o kategorii ženy jen v případě, že se do soutěže přihlásí alespoň 6družstev žen.
 • Složení soutěžního družstva nemusí být totožné s družstvem startujícím v okrskovém kole.
 • Každé družstvo které chce být zařazeno do " VC OSH ČMS UH " musí zaplatit startovné ve výši 200Kč poštovní poukázkou nebo osobně na OSH Uh. Hradiště. Uzávěrka přihlášek bude před startem první soutěže " VC OSH ČMS UH " a to 24.dubna 2005 " Putovní pohár Kunovic ". Uzávěrka kategorie žen bude dne 29.6.2008 na pohárové soutěži v Dolním Němčí, přičemž se budou započítávat výsledky ze všech soutěží zařazených do VC.
 • Družstvo, které se bude na jakékoliv soutěži chovat neukázněně(neúčast na nástupu, neupravenost) a nesportovně(zahození přilby,....), bude na této konkrétní soutěži diskvalifikováno.
 • V případě dřívejšího odjezdu družstva musí být tato skutečnost oznámena veliteli soutěže a hlavnímu rozhodčímu.
 • Soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských soutěží SH ČMS schválené VV SH ČMS dne 12.10.2007 I. a II.část(soubor předpisů SH ČMS-1/17-2007), a pravidly schválenými pro „VC OSH ČMS“.
 • Motorová stříkačka musí mít funkční  uzávěry výtlačných hrdel „B“ dle výrobce čerpadla.
 • Motorová stříkačka musí mít funkční zpětnou klapku čerpadla dle schváleného typu čerpadla.
 • Motorová stříkačka PS 12 nemůže mít namontováno čerpadlo na vodu z mot. stříkačky P-PS 8 FIRES, výrobce PO.
 • Výfukové potrubí musí procházet vývěvou a vyúsťovat na původním místě, páku ovládání lze mít zajištěnou proti samovolnému zapojení.
 • Není přípustné upravené ovládání karburátoru.(dvojí páka plynu)
 • Je přípustné mít otočený kryt kulového uzávěru výtl. hrdla směrem nahoru, popřípadě rovně.
 • Hadice „B“ se může dotýkat rámu požární stříkačky a může být uložena až po její výtlačné hrdlo.
 • Sevice délky 2,5m bez tvarových podložek, se šroubením o průměru 110mm, minimální počet závitů na koncovkách je 2,5. Savice musí být po dokončení pokusu sešroubovány a rozpojí se na pokyn rozhodčího.
 • Lze použít savice s O kroužky na šroubení.
 • Šroubení i matka savice musí mít nejméně 2,5(dva a půl) závitu v celé délce závitu
 • Na straně se závitem, vodící náběh ne delší než 35(třicetpět)mm včetně závitu.
 • Konec savice s matkou - náběh ne delší než 35(třicetpět)mm
 • Nelze připustit savice opatřené matkami umístněné na ložiscích
 • Lze použít sací koš 110 mm vyrobený z lehké slitiny a se sítem maximálního rozměru plochy otvoru síta 25mm². Takže musí splňovat technické podmínky věcných prostředků požární ochrany.
 • Lze použít sací koš S 110-TURBO od firmy FLÍDR a sací koš 110 s výklopnou klapkou SDH plus.
 • Lze použít rozdělovač vyrobený z lehké slitiny s třemi funkčními ventily 
 • Proudnice „C“ vlastní, průměr výstřikové hubice 12,5± 0,1mm 
 • Podložka pod savice při nabírání se může používat jen hladká a rovná o maximální tloušťce 10mm.
 • Hadice, jejich plošné měření šířky se provádí dle dodaného jednotného přípravku. Hadice C min.65 mm, hadice B min.100 mm, délka hadice minimálně 19m, plošná tolerance -2mm měřeno metr od koncovky .
 • Přetlakový ventil B nastavený na  maximální tlak 1,2Mpa v dopravním vedení a příslušenství přetlakového ventilu pro odvádění vody z jeho odtoku(přechod B/C, hadice C). nastavení přetlakového ventilu musí být zabezpečeno proti změně nastavených hodnot po celou dobu soutěže. Odváděcí hadice nesmí být překroucená ani zlomená.
 • Použití přetlakového ventilu při plnění disciplíny záleží na rozhodnutí soutěžního družstva a nemá vliv na hodnocení družstva v soutěži. 
 • Pracovní stejnokroj II. nebo sportovní oděv, složený z dlouhých kalhot (zcela zakrytá stehna a lýtka) a blůzy nebo trička s dlouhým nebo krátkým rukávem, případně tomu odpovídající kombinéza.
 • Obuv sportovní nebo zásahová obuv pro hasiče, sportovní obuv s max. hloubkou výstupků 5mm pokud jsou z podobného materiálu, připouští se tretry s hřeby o maximální délce 6mm, kopačky se nepřipouští.
 • k plnění disciplíny včetně tréninku musí soutěžící používat pro ochranu hlavy ochranné přilby bez úpravy tvaru skořepiny a lehký opasek dle Směrnice hasičských soutěží pravidla 50
 • Při soutěži může být soutěžní družstvo doplněno maximálně jedním soutěžícím z jiného soutěžního družstva. Tento doplněný závodník bude startovat ve svém dresu. Doplnění soutěžního družstva soutěžícím z jiného družstva může být provedeno pouze 4x za soutěžní sezonu a to pouze na základě písemného oznámení předaného hl.rozhodčímu nejpozději při poradě velitelů. Oznámení bude obsahovat: Název soutěžního družstva, datum, místo a název soutěže, jméno a příjmení doplněného závodníka, název soutěžního družstva doplněného závodníka. Jeden závodník může startovat maximálně za dvě družstva.
 • V kategorii muži může startovat v soutěžním družstvu žena. v kategorii žen nemůže v soutěžním družstvu startovat muž. 
 • Žádný soutěžící nesmí startovat více jak v jednom družstvu. Vyjímka může být povolena, musí být ale schválena na poradě velitelů.
 • Doba na přípravu materiálu na základně je stanovena do 5.minut. Zjistí-li rozhodčí závadu na nářadí může ji družstvo v této době odstranit a v soutěži pokračovat.
 • Družstvo, u kterého budou zjištěny před startem úpravy v rozporu s pravidly, nesmí být připuštěno ke startu.
 • Soutěžní družstva zařazená do " VC OSH ČMS UH " , která se nezúčastní závěrečného vyhodnocení pohárové soutěže, nebudou bodově ohodnocena za tuto soutěž. vyhlášení se zůčastní min. 4 členové soutěžního družstva v jednotném dresu.
 • Družstvo, u kterého bude zjištěno závažné porušení pravidel při útoku nebo po jeho provedení, nebude hodnoceno.
 • Každý sbor SDH má možnost přihlásit do soutěže více než jedno družstvo.

Kompletni pravidla VC UH 2008 můžete najít na http://hamis.estranky.czSouvisející články:
VC OSH UH pro rok 2012 otevřena!!! (20.04.2012)
Před posledním závodem..... (31.08.2011)
Hejtmanský pohár z Částkova pro Vésky (16.07.2011)
O tom že doma se nevyhrává rozhodly 4setiny (29.06.2011)
Pohár do Vrbětic, body pro Mistřice (25.06.2011)
Druhé kolo VC UH v Drslavicích (20.06.2011)
Na úvod VC UH v Kunovicích padlo šest 17ctek (29.04.2011)
Boj ve VCUH se závod před koncem přiostřuje!!! (01.09.2010)
Vésky opět vévodí VC UH (02.08.2010)
V Mistřicích vítězně Vacenovice B a Hřivínův Újezd mezi ženami a dorostem (22.06.2010)
VC UH má po dvou závodech nečekaného lídra (08.06.2010)
VC OSH UH 2010 (20.04.2010)
Pozvánka na setkání VC OSH UH (26.11.2008)
V Kněžpoli padly tři sedumnáctky (07.08.2008)
V Tučapech vítězně Vésky (05.08.2008)
Křišťálový pohár hejtmana pro Velký Ořechov (24.07.2008)
V Dolněmčí kraloval Velký Ořechov (21.07.2008)
Vydařené 3.kolo VCUH v Mistřicích (24.06.2008)
V Bílovicích kralovaly Vésky. (26.05.2008)
Vrbětice v Kunovicích pod 18sec!! (09.05.2008)
Velká cena UH finišuje!! (16.08.2007)
Mistřice se nevzdávají!! (24.07.2007)
Opětovné vítězství Vések (23.07.2007)
Držková zvítězila v Mistřicích v čase pod 17sec!!! (11.07.2007)
17sec začátek v Kunovicích!! (24.04.2007)
Závěr VCUH 2006 v Košíkách (20.09.2006)
V Mistřicích padly tři sedmnáctkové časy!!! (05.09.2006)
V Drslavicích opět Vésky (30.08.2006)
V Březolupech opět vítězně Vésky (01.08.2006)
V Kněžpoli nový rekord VC UH (25.07.2006)
4.kolo v Tučapech (18.07.2006)
Částkov do čela VCUH (08.07.2006)
V Kunovicích odstartována VC Uh. Hradiště (23.04.2006)
Kněžpole vítězem VCUH pro rok 2005!! (15.09.2005)
V Březolupech NPečka, ve Véskách opět o setiny (11.08.2005)
V Kněžpoli vítězně domácí (29.07.2005)
V Mistřicích vítězně Pravčice. (14.07.2005)
Pozvánka do MISTŘIC (04.07.2005)
Dolní Němčí - Pohřebiště favoritů (30.06.2005)
Prosluněný den v Kunovicích (28.04.2005)
VC OSH ČMS Uherské Hradiště 2005 (01.03.2005)
Sedmnáctkové žně v Kunovicích!! (26.08.2004)
Ve Véskách souboje o setiny !! (10.08.2004)
Překvapivé vítězství Částkova (27.07.2004)
I v Tučapech kralovaly Mistřice. (18.07.2004)
Vítězství Nevcehle, body pro Mistřice. (12.07.2004)
Do třetice kralovaly Mistřice. (08.07.2004)
Pozvánka na soutěž do Mistřic (01.07.2004)
Čtyři osmnáctkové časy v Dolním Němčí! (28.06.2004)
VC OSH ČMS UH 2004 odstartována!! (25.04.2004)
VC OSH ČMS UH 2004 (02.04.2004)
VC OSH Uherské Hradiště (07.10.2003)
VC UH Ořechov - Košíky (07.10.2003)
Kunovice - O pohár Slovácka (20.08.2003)
Záhorovice, Vésky Velké cena UH (18.08.2003)
5. a 6.kolo VC Uh.Hradiště (29.07.2003)
4.kolo v Mistřicích (23.07.2003)
2. a 3.kolo VC Uh.Hradiště (06.07.2003)
Velká cena 2003 zahájena!!! (27.04.2003)

3816 přečtení | Komentářů: 0 | Komentovat | Info-mail | Tisk

 
 
  Hledej v článcích
Rozš. hledání

  Reklama
Firesport - vše pro požární sport
Rocková kapela 365


  Diskuze
 VHL Horni Lidec 11.8.2012
 co pro lepší uchycení savice
 Hledáme spolumoderátora soutěže
 Elastické kalhoty
 11. ročník nočnej hasičskej súťaže Mostište -28. júla 22:00


Copyright © 2002 Haka Graphics. Všechna práva vyhrazena.
Žádná z částí webu Firesport nesmí být použita bez souhlasu autorů.
Novinky Extraliga ČR v požárním útoku Ligy požárním útoku Diskuze o požárním sportu a vše s ním související Soutěže, které nespadají do seriálů jednotlivých lig Pozvánky na soutěže Chat pro pokec o požárním sportu Fotografie z hasičských závodů Videa požárních útoků ke stažení Nabídka výrobků pro požární sport Odkazy na ostatní hasičské stránky Sekce, kde jsou příspěvky nezařaditelné do předchozích odkazů